Zyskaj do 3,3 proc. z EKOlokatą Pozytywną w BOŚ Banku

4 września 2014

Znalezienie wysokiego procentu na lokacie to nie lada sztuka, a jak działa EKOlokata Pozytywna w BOŚ Banku, na której można zyskać do 3,3 proc.?

Niskie stopy procentowe przekładają się na oprocentowanie lokat bankowych. Znalezienie atrakcyjnego oprocentowania na lokatach w polskich bankach nie jest łatwe. Co jakiś czas pojawiają się w poszczególnych bankach oferty, które pozwalają uzyskać nieco więcej niż w ramach standardowego depozytu. Bardzo często są to oferty lokat na warunkach promocyjnych. Przy takich lokatach często trzeba spełnić dodatkowe warunki, by móc korzystać z wyższego oprocentowania.

EKOlokata Pozytywna w BOŚ Banku

Ciekawą ofertę lokaty posiada Bank Ochrony Środowiska. EKOlokata Pozytywna jest dostępna w placówkach banku i pozwala korzystać z oprocentowania w wysokości 3,3 proc. w skali roku. EKOlokata może być założona przez klientów BOŚ Banku już na okres jednego miesiąca. Minimalna suma, która pozwala na skorzystanie z oferty, wynosi 1 tys. zł. Maksymalna suma pieniędzy, którą można wpłacić na promocyjny rachunek, to 100 tys. zł.

Promocyjna lokata na 9 miesięcy

Na promocyjnych warunkach EKOlokata może być założona na 9 miesięcy. Dla takiego okresu umowy minimalna kwota wpłaty wynosi 1 tys. zł, a maksymalna 500 tys. zł. Lokata na warunkach promocyjnych, która pozwala na uzyskanie nieco większego oprocentowania, może być założona jedynie dla nowych środków.

Klient BOŚ Banku ma możliwość założenia jednej lokaty dla nowych środków a także jednej lokaty ze starych środków. Bank definiuje nowe środki, jako nadwyżkę finansową ponad sumę środków zgromadzonych w banku w 4 dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zakładana jest lokata, gdy lokata zakłada jest od pierwszego do czwartego dnia danego miesiąca. W przypadku, gdy zakładanie lokaty odbywa się od piątego do ostatniego dnia miesiąca nowe środki, jako nadwyżkę ponad sumę środków zgromadzonych w banku liczy się dla środków zgromadzonych na rachunki do 4 dnia bieżącego miesiąca.

Warunki dotyczące EKOlokaty

Jeśli naruszy się przy EKOlokacie warunki prowadzenia lokaty przed upływem jej okresu wówczas kwota znajdująca się na lokacie podlega oprocentowaniu dla stawki oprocentowania dla rachunków oszczędnościowych a'vista w złotych dla osób fizycznych. Oprocentowanie naliczane jest dla faktycznej liczby dni, przez które zdeponowana kwota pieniędzy pozostawała na lokacie do dnia jej naruszenia. Gdy termin lokaty upłynie wówczas lokata odnawiania jest na ten sam okres na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia i z oprocentowaniem jak dla odnawiających się Ekolokat 12 mies., jeśli klient zdecydował się na promocyjną ofertę EKOlokaty.