Zmiany niekoniecznie lepsze

1 grudnia 2011

Fundusze, najlepszy fundusz inwestycyjny, najkorzystniejsze oferty, fundusze które tracą najmniej na nietrafionych inwestycjach. Czy takie są, a jeżeli są to gdzie i jak ich szukać.

Mnogość tej oferty doprawdy imponująca: najlepszy fundusz inwestycyjny, strukturalny, strukturyzowany,  motywacyjny i ubezpieczeniowy, najlepszy fundusz pracy i fundusz emerytalny – rynek funduszy jest bardzo bogaty i zróżnicowany.

Definicja funduszu najczęściej odnosi się do instytucji i określa go jako instytucję zarządzającą środkami finansowymi bądź majątkowymi, które niejako z góry przeznaczone są na jakiś ściśle określone cele. Jest to też instytucja tworzona na drodze ustawy. Można jeszcze dodać, że instytucjami zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi są towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Zarządzającymi funduszami emerytalnymi są ofe, czyli otwarte fundusze emerytalne, które ponoć nie sprawdzają się w praktyce. Dlatego rząd postanowił ostatnio wkroczyć do akcji i przemeblować istniejący system emerytalny zmniejszając składkę na ofe po to, by zmniejszyć ich wpływy na przyszłe świadczenia emerytalne, a być może całkowicie je zlikwidować. Nie jest to jednak takie proste i powinni o tym zadecydować uczestnicy ofe. Innymi z kolei prawami rządzi się fundusz pracy, a także fundusz motywacyjny, który jak sama nazwa wskazuje utworzony został po to, aby poprzez premie oraz nagrody motywować ludzi do lepszej i wydajniejszej pracy. Instytucja funduszu motywacyjnego w polskim prawie finansów publicznych pojawiała się dopiero w 2005 roku i zastąpiła instytucję środków specjalnych, ponieważ jej funkcjonowanie, a właściwie jej ocena była bardzo krytyczna. A krytyczna dlatego, ponieważ premie i nagrody wypłacane były ze środków powstałych z kar administracyjnych. System ten został bardzo źle oceniony i dlatego ustawą o finansach publicznych wprowadzono artykuł, na podstawie którego fundusz motywacyjny może funkcjonować ku ogólnemu zadowoleniu.

Są także inne fundusze, na przykład fundusz pracy, alimentacyjny, socjalny. Na przykład ten ostatni, czyli fundusz socjalny jest już coraz mniej popularny, ponieważ zakłady pracy najczęściej są  sprywatyzowane, a prywatni pracodawcy niekoniecznie dbają o stronę socjalną swojej działalności, chociaż fundusz socjalny tworzą składni pracowników. Dlatego fundusz ten najczęściej funkcjonuje jeszcze w budżetówce oraz firmach państwowych. Kiedyś w każdym zakładzie pracy funkcjonowały takie fundusze, a przeznaczane były na finansowanie wypoczynku i rekreację załóg pracowniczych, zapomogi, dofinansowanie przyzakładowych przedszkoli i żłobków oraz szereg innych celów socjalnych. Teraz już się takich rzeczy nie praktykuje.

Nie ma już zakładowych ośrodków wczasowych, przyzakładowych przedszkoli, świetlic i żłobków. Teraz opieka socjalna zeszła na dalszy plan. Ponoć wolny rynek nie przewiduje takiej działalności…