Stopy procentowe w dół

28 listopada 2012

Stopy procentowe w dół! Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim posiedzeniu. Stawka WIBOR została obniżona o 0,25 p.b. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie.

Wszyscy analitycy finansowi zgodnie twierdzą, że obniża na przełomie pierwszego kwartału 2013 roku będzie wynosiła nawet 1 punkt bazowy. Jak to wpływa na nasze życie doczesne? Tym problemem, zajmiemy się w poniższym artykule. W momencie gdy spadają stopy procentowe, w pierwszej kolejności obniżają się oprocentowania na depozytach bankowych.

Efekty możemy zauważyć na tym co oferuje nam jakikolwiek ranking lokat bankowych. Z uwagi na fakt, że banki bardzo chętnie tną oprocentowania na rynku depozytowym, mimo jednorazowej obniżki o 0,25 p.b. najbardziej atrakcyjne lokaty zostały obniżone nawet o 0,7% a to nie koniec. Do końca pierwszego kwartału jak już wspomnieliśmy obniżka na depozytach może wynieść nawet 2-2,5%. Tak więc lokaty, które będziemy w stanie uzyskać będą posiadać oprocentowanie na poziomie 4-,4,5% w najbardziej atrakcyjnych rozwiązaniach. Jaki jest tego efekt? Jak wiemy, każdy bankowy depozyt jest obarczony 19,00% podatkiem od zysków kapitałowych. Tak więc oprocentowanie netto, będzie oscylowało w granicach 3,65 punktów procentowych. Jeżeli zestawimy więc nasz zysk na poczet inflacji, będziemy relatywnie tracić nasze oszczędności mimo ich dalszego lokowania i oszczędzania.

Jedynym rozwiązaniem może więc okazać się przejście na rynek kapitałowy i postarać się wygenerować jakiekolwiek zyski poprawnymi inwestycjami. Jednak czy taki scenariusz jest gwarantowany? Zazwyczaj obniżenie stóp procentowych powinno spowodować zwiększenie atrakcyjności poszczególnych kredytów bankowych. Dodatkowym ratunkiem może okazać się rekomendacja T, która spowoduje zwiększenie zdolności kredytowej Polaków. A jak wiemy udzielanie kredytów wymaga odpowiednich nadwyżek finansowych w bankowych skarbcach.