Niespecjalne zainteresowanie

12 grudnia 2011

Wprawdzie wyniki funduszy inwestycyjnych nie rzucają na kolana, to warto z niektórymi się zapoznać. Na przykład dobrze na tle innych funduszy wypada od jakiegoś czasu fundusz skarbiec, a ściśle fundusze inwestycyjne zarządzane przez skarbiec tfi: skarbiec-top funduszy zagranicznych fio, fundusze “akcji polskich uniwersalne” zajął subfundusz akcji skarbiec, subfundusz zrównoważony skarbiec-waga w kategorii “mieszane polskie uniwersalne”, z równie wysoką nota w rankingu długoterminowym. Jak widać fundusz skarbiec zupełnie nieźle sobie radzi na rynku funduszy, bardzo dobrze też sobie radzą jak widać fundusze inwestycyjne mieszane czyli po prostu hybrydy. Zupełnie nieźle też wyglądają fundusze PKO.

– Nieźle, ale inwestorzy powinni być bardzo ostrożni w inwestowaniu w fundusze mieszane i również w fundusze PKO – twierdzi jeden z inwestorów. Na początek kilka zdań o funduszach mieszanych zwanych też hybrydami. Do funduszy tych zaliczamy fundusze inwestycyjne: zrównoważone, stabilnego wzrostu, z ochroną kapitału oraz aktywnej alokacji. Czym różnią się od siebie? – pyta jeden z inwestorów.

Po prostu fundusze zrównoważone inwestują od 40 do 60 procent w akcje, pozostałe aktywa inwestowane są w papiery dłużne, głównie w obligacje. Fundusze stabilnego wzrostu inwestują do 40 procent w akcje oraz instrumenty podobne, pozostałe środki inwestowane są w papiery dłużne. Fundusze z ochroną kapitału mają za zadanie zabezpieczenie przed spadkami wartości jednostki uczestnictwa poniżej określonego poziomu poprzez alokowanie portfela inwestycyjnego w udziałowe papiery wartościowe, instrumenty pochodne oraz papiery wartościowe o stałym dochodzie. Ciekawym rozwiązaniem są fundusze aktywnej alokacji, bowiem w przeciwieństwie do funduszy zrównoważonych czy też funduszy stabilnego wzrostu fundusze aktywnej alokacji udział akcji i obligacji nie jest stały, lecz może się zmieniać od 0 do nawet 100 procent. Na potencjalne zyski z tych funduszy ma wpływ koniunktura panująca nie giełdzie. Dużo też zależy od zarządzania tymi funduszami.

Opinia wśród inwestorów o funduszach hybrydowych dotąd nie była najlepsza, określano je nawet mianem babskimi. Zdaniem wielu inwestorów takie zrównoważone inwestowanie nie przystoi prawdziwym inwestorom, a tylko kobietom. Hybrydami więc raczej nie plamią sobie rąk. Jest to zdecydowanie błędna opinia, bowiem fundusze inwestycyjne mieszane zyskują coraz większe uznanie, coraz lepiej też na tle innych funduszy inwestycyjnych prezentują się ich wyniki. Przykładem niech będzie fundusz skarbiec, a właściwie subfundusz zrównoważony skarbiec – waga. A fundusze PKO? No cóż, nimi również niespecjalnie inwestorzy się interesują.