Najważn iejsze nie stracić

8 grudnia 2011

W natłoku informacji o giełdzie, funduszach inwestycyjnych, ich rodzajach, strukturze i wynikach, umykają nam fundusze strukturyzowane. Albo inwestorzy niezbyt zainteresowani są produktami strukturalnymi, albo jest to niedoinformowanie tej branże przez strony zarządzające funduszami inwestycyjnymi.

Tymczasem jak wiadomo od kilku miesięcy fundusze inwestycyjne częściej odnotowują spadki niż zyski. Wystarczy wybierając fundusze inwestycyjne ranking przejrzeć, dokonać analizy i wyciągnąć wnioski. Tymczasem póki co fundusze jeszcze zarabiają jedne mniej inne więcej, ale koniunktura na rynku funduszy inwestycyjnych chyba się już kończy.

– Być może, ale mimo to zainteresowanie funduszami nie spada i mimo to nie mają się jeszcze najgorzej. I zastanawiając się jakie wybrać fundusze inwestycyjne ranking inwestorom z pewnością pomoże. Przy tak bogatym rynku funduszy trudno jest o właściwy wybór, dlatego aby inwestować na tym rynku niezbędna jest odpowiednia o nim wiedza – powiedział jeden z inwestorów.

I taką wiedzę sprawdzają biura maklerskie jeżeli chodzi o fundusze powiązane z bankami. Zanim inwestor wejdzie w ten biznes musi wypełnić specjalną ankietę, z której jasno wynika czy posiada dostateczną wiedzę na temat wybranych funduszy. Jeżeli nie musi zostać poinformowany o ryzyku, a jeżeli mimo to będzie się upierał przy wybranym funduszu musi napisać oświadczenie, że całe ryzyko bierze na siebie. Poza tym musi też zostać poinstruowany o prowizjach jakie są pobierana za zarządzanie jego pieniędzmi. Szkoda, że podobne metody nie są stosowana w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Wracając do produktów strukturyzowanych to należy podejrzewać, że fundusze strukturyzowane nie są tak znane jak pozostałe fundusze, ponieważ zdaniem specjalistów od tego rynku to górna półka finansów. Ale nawet przy górnej półce wybierając fundusze inwestycyjne ranking jest niezbędny. Jest takie stwierdzenie, że fundusze strukturyzowane zaliczają się do tak zwanych funduszy alternatywnych i chyba tak rzeczywiście jest.

Co to w praktyce oznacza?

Otóż rynek wytworzył taki produkt, który pozwala zarabiać na wzrostach jak i spadkach. Dla inwestorów, którzy dysponują odpowiednią kasą, akcje, obligacje, fundusze i lokaty są niewystarczającym sposobem na zarabianie pieniędzy. Poza tym zawsze tak jest, że po hossie przychodzi bessa. Co wówczas? Stworzono więc taka swoistą hybrydę, mieszankę możliwości jakie dają poszczególne produkty i połączone je w jeden produkt.

Mogą to  na przykład być lokaty strukturyzowane, których oprocentowanie nie wynika i nie jest zależne jedynie od stóp procentowych, ale także od kursu akcji, a także ceny złota czy ropy naftowej. Takie lokaty strukturyzowane są na naszym rynku, ale nie cieszą się zbytnim zainteresowaniem, ponieważ też i informacja na ten temat mocno kuleje.