Lokaty terminowe

29 listopada 2011

Chcesz zainwestować swoje wolne środki finansowe? Na rynku istnieje wiele alternatyw pomnażania kapitału. Wybór odpowiedniej zależy od Twoich indywidualnych oczekiwań i umiejętności inwestycyjnych. Jeżeli chcesz zarabiać bezpiecznie i z równomiernym zyskiem powinieneś wziąć pod rozwagę ofertę lokat bankowych.

D o najbardziej bezpiecznych form oszczędzania należą bankowe depozyty i obligacje. Filozofia lokaty bankowej jest banalna – deponujemy kapitał na konto bankowe, nasze pieniądze procentują i po pewnym czasie wyciągamy odpowiednio powiększoną kwotę o z góry określone odsetki. Obecnie często spotykamy się propozycją lokat o stałym lub zmiennym oprocentowaniu. Ich największą zaletą jest alternatywa wypłaty kapitału bez możliwości utraty zgromadzonych odsetek. Lokaty terminowe o stałym oprocentowani cechuje natomiast możliwość wypłaty odsetek w dowolnym momencie trwania lokaty. W ofertach bankowych istnieje wiele rodzajów depozytów. Abstrahując od tradycyjnych kont oszczędnościowych i lokat na uwagę zasługuje kilka produktów opartych na depozytach. Mowa o lokatach strukturyzowanych oraz o lokatach, które opierają się na WIG20. Lokaty terminowe , których działanie opiera się na połączeniu opcji i obligacji nazywamy lokatami strukturyzowanymi. Jest to wygodna forma inwestowania, której flagowym zamysłem jest  ochrona portfela inwestycyjnego poprzez neutralizację ryzyka.  Przykładem owej lokaty jest “Lokata Zwrotnik Raka II” -aby móc postawić na tę formę inwestowania to potrzebna  jest dobra znajoma rynku światowego bowiem ta lokata oparta jest o fundusze Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Inną formą bezpiecznej inwestycji są obligacje. Możemy je podzielić na kilka rodzajów. Przykładem mogą być obligacje śmieciowe – oparte na działaniu firm o słabej kondycji ekonomicznej, obligacje hipoteczne, wieczyste, zamienne, skarbowe i skarbowo-wieczyste. Są to papiery wartościowe, które są sprzedawane przez podmiot zwany obligatariuszem podmiotowi nazywanemu emitentem.