Lokaty jednodniowe

29 listopada 2011

Lokata jednodniowa jest to nowoczesny produkt bankowy , który zakłada ideę antybelkową. Oznacza to , że depozytariusz nie musi uiszczać podatku od zysków kapitałowych. Mechanizm opiera się na strategii nie przekraczania 2,49 PLN w odniesieniu do dziennego zysku z lokaty.  Wynika to z zasady zaokrąglania kwoty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku. Przepisy mówią, że jeśli kwota wyliczonego podatku od odsetek z lokaty jednodniowej wynosi do 49 groszy, to nie jest on płacony. Niestety żywotność owych depozytów kończy się wraz ze styczniem 2012 roku.

Lokaty jednodniowe są otwierane na jeden dzień i odnawiane są każdego następnego  dnia. Odsetki naliczane są codzienne i naliczane do zgromadzonej kwoty. W ciągu ostatnich kilku miesięcy lokaty antybelkowe zjednały sobie tysiące zwolenników. Dzięki strategii dziennej kapitalizacji konsumenci nie muszą szacować strat na jakie na razie je podatek Belki. Dobra passa tego rodzaju depozytów potrwa jedynie jeszcze ok 1 miesiąca. Nowe przepisy ordynacji podatkowej zapowiadają rychły powrót roszczeń z tytuły Belki. Na pierwszy rzut oka jest to zamach na oszczędności Polaków. Jednak warto na tę sytuację spojrzeć bardziej obiektywnie. Spowodowane jest to chęcią łatanie dziury budżetowej. Względem obliczeń analityków finansowych, przywrócenie do łask podatku Belki pozwoli na uzupełnienia państwowego portfela o kolejne 380 mln PLN. Według analityków finansowych lokaty jednodniowe  źle wpływają na stabilność tzw. bazy depozytowej. Długość lokaty powinna być wprost proporcjonalna do długości udzielanego kredytu. W sytuacji kiedy instytucja finansowa pożycza nam kapitał a jednocześnie pozyskiwane w formie depozytów środki może w każdej chwili stracić, to nie możemy mówić tutaj o rzetelności i uczciwości.