Lokata z polisą – sposób na wyższe zyski

22 czerwca 2009

Banki walczą o pieniądze swoich klientów bardzo agresywnie właściwie od września 2008 roku. Wśród pomysłów bankowców na nowe formy lokowania pieniędzy pojawiają się lokaty rekomendacyjne, aukcje lokat, konta oszczędnościowe. Wśród dobrych pomysłów na wysoko oprocentowaną lokatę jest opakowanie jej w polisę ubezpieczeniową. Lokata z polisą może dawać wyższe zyski bo odsetki uzyskane od tak zainwestowanych pieniędzy są zwolnione z podatku Belki. Czy warto jednak ją zakładać?

Lokata z polisą (inaczej zwane polisolokatami) jest to po prostu ubezpieczenie na życie i dożycie, które w przypadku „dożycia” do określonego terminu wypłaca klientowi wpłacone pieniądze oraz dodatkową premię. Dla przykładu lokata polisowa na 3 miesiące na 10 tys. zł polega na tym, że klient wykupuje ubezpieczenie (w towarzystwie ubezpieczeniowym, które współpracuje z bankiem) na 10 tys. zł. W przypadku śmierci osoby uposażone (wskazane przez klienta-ubezpieczonego w polisie) otrzymują zwrot 10 tys. zł na swoje konto. W przypadku kiedy termin 3 miesięcy upłynął i żadne zdarzenie ubezpieczeniowe (właściciela lokaty z polisą) nie miało  miejsca to na konto ubezpieczonego wpływa 10 tys. zł powiększone o odsetki. Bez potrącenia podatku Belki.

Czy polisolokaty są równie bezpieczne jak lokaty bankowe? Ogólnie tak bo tutaj również mamy element gwarancji wpłaconych środków poprzez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Towarzystwa ubezpieczeniowe podlegają podobnemu jeśli nie większemu nadzorowi jak banki więc z tego powodu są lokaty z polisą również bezpieczne. Pamiętajmy jednak, że UFG gwarantuje wypłaty z polis do 50 proc. wartości umowy. Bankowy Fundusz Gwarancyjny z kolei zapewnia wypłatę do wysokości 50 tys. EUR w przypadku kłopotów banku.

Co więc może zachęcać klientów do inwestowania w polisolokaty a nie tradycyjne lokaty bankowe? Wydaje się, że takim główną zachętą do tego typu inwestycji jest potencjalnie wyższe oprocentowanie jakie można zapewnić lokata z polisą. Wynika to z braku konieczności odprowadzania podatku Belki (19 proc.) od zarobionych odsetek. Należy jednak uważać przy wyborze polisolokaty, ponieważ większość banków podaje ubruttowione oprocentowanie lokat z polisą w celu porównania tych stawek z oprocentowaniem tradycyjnych lokat, w których potrącany jest podatek.