Kiedy oprocentowanie lokat wzrośnie?

10 lipca 2017

Według najnowszych prognoz w połowie tego roku po raz kolejny dojdzie do obniżki stóp procentowych. Taki krok RPP sprawi, że będziemy płacić mniej za kredyty, jednocześnie negatywnie też odbije się na oprocentowaniu depozytów bankowych. Kiedy dojdzie do podwyżki oprocentowani lokat?

Seria 10 obniżek stóp procentowych rozpoczęła się już w 2012 roku. Takie decyzje oczywiście cieszą kredytobiorców, którzy dzięki nim, mniej płacą za kredyt. Negatywne skutki takich obniżek odczuwają jednak deponenci, którzy lokując pieniądze w 2012 roku, mogli liczyć na oprocentowanie na poziomie około 4,9%, natomiast dziś wynosi ono około 1,5% do 2%.

Prognozy na 2016 rok

Niestety najnowsze prognozy sugerują, że rok 2016 przyniesie kolejne spadki stóp procentowych, a w najlepszym przypadku zostaną one na niezmienionym poziomie. Na taki stan wskaźnika oprocentowania wpływają przede wszystkim uporczywa deflacja, spowolnienie wzrostu gospodarczego, a także zmiany w składzie RPP.

Może być jeszcze taniej

Oprocentowanie lokat w poprzednim roku 2015 spadło z 2,4% do 1,8%. W 2016 roku raczej nie jest przewidywany jego wzrost. Na taką sytuację wpłynie przede wszystkim wprowadzony ostatnio podatek bankowy, który skłoni banki do zwiększenia rentowności kredytów, czyli kosztów pozyskanie pieniądza. Kolejnym powodem takiego stanu rzeczy będzie spotkanie RPP, na którym prawdopodobnie dojdzie do kolejnej obniżki stóp procentowych. W sytuacji, gdy rzeczywiście dojdzie do kolejnego spadku stóp procentowych, będzie to dla deponentów oznaczało ponowną obniżkę oprocentowania lokat.

Ile zarobimy na lokacie?

Obecnie nominalne oprocentowanie lokat nie stanowi realnego zysku z oszczędności, dopiero po odliczeniu podatku i inflacji wiemy, ile konkretnie zarobiliśmy na depozycie. Deponując środki na lokacie z oprocentowaniem 2% w skali roku, realna wartość oszczędności kształtuje się na poziomie 1,6%. Po kolejnej obniżce oprocentowania, kluczem do wartości zysku z oszczędności stanie się wskaźnik inflacji. Długotrwałą polityka utrzymywania niskich stóp procentowych sprzyja wzrostowi inflacji.

Złe perspektywy dla depozytów

Analitycy prognozują, że stopy procentowe w Polsce nieprędko wzrosną. Pomimo tego, że gospodarka naszego kraju powoli przyspiesza, to wciąż istniej ryzyko związane z wydarzeniami w Grecji i wyhamowaniem wzrostu gospodarczego w Chinach. Dodatkowym aspektem przemawiającym za utrzymaniem niskich stóp procentowych w Polsce jest deflacja.