Inwestowanie w obligacje skarbowe

29 marca 2013

W dzisiejszych czasach mamy wiele możliwości inwestowania i oszczędzana pieniędzy, oprócz lokat i funduszy inwestycyjnych dużym powodzeniem cieszą się również obligacje skarbowe. Sprawdźmy więc gdzie kupić oraz jak inwestować w obligacje skarbowe. Obligacje skarbu państwa to sposób na oszczędzanie pieniędzy, które daje nam gwarancję zachowania zainwestowanego kapitału powiększonego o zarobienie odsetki. Według oficjalnych informacji zamieszczonych na stornie obligacje skarbowych, OSP są „papierami dłużnymi, potwierdzającymi udzielenie przez nabywcę pożyczki ich Emitentowi, czyli Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów”. Emitent jest zobowiązany do zwrócenia pożyczki w określonym czasie i wraz z naliczonymi odsetkami, obligacje skarbowe możemy więc porównać do lokat bankowych, jednak w tym przypadku pieniądze nie pożycza od nas bank komercyjny lecz Skarb Państwa. Obligacje skarbowe dzielą się na 4 różne rodzaje: obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu, na trzyletnie ze zmiennym oprocentowaniem, wyróżniamy również obligacje czteroletnie-indeksowe oraz obligacje służące jako oszczędzanie na emeryturę, zakładane na 10 lat, które są obligacjami indeksowymi. Aktualnie oprocentowanie obligacji skarbu państwa dla najkrótszego okresu oszczędzania to 3,5% a dla obligacji dziesięcioletnich to 5%, oprocentowanie obligacja waha się w zależności od stopy procentowej. Gdzie kupić obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe możemy kupić w wielu instytucjach finansowych, takich jak banki komercyjne, wystarczy udać się do najbliższej placówki banku sprzedającego obligacje, jest nim między innymi bank PKO BP. Poza tym istnieje również możliwość kupienia obligacji skarbowych przez internet na oficjalnej stornie internetowej obligacji skarbu państwa, mało tego zakupu możemy dokonać również przez telefon.