Fundusz inwestycyjny zamknięty

11 grudnia 2011

Powodzenie w inwestycjach zależy przede wszystkim od pozytywnej koniunktury na giełdzie. Fundusze inwestycyjne cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów, którzy  akceptują wysoki poziom ryzyka i mają duży apetyt na zysk. Wśród ogromu różnych wariantów istnieją również takie jednostki, które zapewniają konsumentom spokojny sen. Zdecydowałeś się na taką formę lokacji kapitału? Twoją pierwszą decyzją będzie wybór pomiędzy otwartym a zamkniętym funduszem inwestycyjnym.

Ustawa z 2004 roku o funduszach inwestycyjnych określa trzy fundamentalne rodzaje funduszy: fundusz inwestycyjny otwarty (FIO), fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO). Każdy z nich cechuje się odrębną specyfiką inwestycyjną. Dzisiejszy materiał poświęcimy zamkniętym funduszom inwestycyjnym. Na czym polega ich filozofia? W jaki sposób lokowane są pieniądze? W jakie aktywa powierzone są gromadzone środki? Podstawową różnicą między funduszem zamkniętym a resztą jednostek jest forma udziałów uczestników. FIZ emituje certyfikaty inwestycyjne. Oficjalnie mają one pozycję papierów wartościowych. Każdy, kto jest w posiadaniu owych papierów ma prawo zbywać jednostki dowolnym inwestorom co jest niedopuszczalne w przypadku otwartych funduszy inwestycyjnych. Zamknięte fundusze, notowania jednostek można śledzić na giełdzie. Dzieję się tak ponieważ certyfikaty inwestycyjne mogą być wprowadzone do obrotu giełdowego. Jak sama nazwa wskazuje nie każdy może zostać członkiem FIZ. Wyjście z funduszu następuje w momencie zakończenia jego działalności. Fundusze inwestycyjne cechuje najbardziej liberalne podejście do lokacji powierzonego kapitału. W skład jego portfela mogą wchodzić papiery wartościowe, wierzytelności , udziały w spółkach zoo.